BITS News

Quản trị Website & phát triển Fanpage Facebook cho PKBA

1. Mô tả công việc đã thực hiện:

- Tạo Fanpage Facebook  từ thông tin tài khoản chính của Phòng Khám.

+ Mục đích: không bị giới hạn số lượng người dùng like Page. Vì nếu người dùng chỉ được kết bạn 2000người.

- Cập nhật nội dung Fanpage với nội dung các bài viết thông tin, hình ảnh trang thiết bị về phòng khám.

- Theo dõi & phát triển nội dung & tăng like cho Fanpage

- Tìm kiếm nguồn nội dung và hình ảnh phù hợp theo ngành nghề của PKBA.

- Post bài thường xuyên về Thông tin y khoa (tiếng việt + tiếng anh).

- Cập nhật nội dung các chương trình do PKBA tổ chức…

 

+ Tăng từ 12 -> 917Like : Tăng 136,65% tính từ ngày 01/02 – 28/02

 

2. Một số hình ảnh thống kê chi tiết chiến dịch tháng này:

PKBA1

PKBA2 PKBA3 PKBA4 PKBA5

Báo Giá!