Designing & Printing

Mẫu thiết kế Danh Thiếp (Name Card / Card Visit)

Mẫu thiết kế Danh Thiếp (Name Card / Card Visit)

Danh thiếp (Name Card /Card Visit) là loại thiếp nhỏ ghi họ tên, thường có kèm theo nghề nghiệp, chức vụ, địa chỉ,...

05/06/2013 - Designing & Printing
Thiết kế Brochure: Boutique Cella

Thiết kế Brochure: Boutique Cella

Hoạt động của BITS trong lĩnh vực Thiết Kế & In Ấn bao gồm: Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm. Thiết...

05/03/2013 - Designing & Printing
Thiết kế Brochure: Blue Diamond Hotel

Thiết kế Brochure: Blue Diamond Hotel

Hoạt động của BITS trong lĩnh vực Thiết Kế & In Ấn bao gồm: Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm. Thiết...

05/03/2013 - Designing & Printing
Thiết kế Brochure: DDS Bank

Thiết kế Brochure: DDS Bank

Hoạt động của BITS trong lĩnh vực Thiết Kế & In Ấn bao gồm: Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm. Thiết...

05/03/2013 - Designing & Printing
Thiết kế Brochure: Nhà hàng Nghi Xuân

Thiết kế Brochure: Nhà hàng Nghi Xuân

Hoạt động của BITS trong lĩnh vực Thiết Kế & In Ấn bao gồm: Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm. Thiết kế...

05/03/2013 - Designing & Printing
Thiết kế Menu: Nhà hàng Nghi Xuân

Thiết kế Menu: Nhà hàng Nghi Xuân

Hoạt động của BITS trong lĩnh vực Thiết Kế & In Ấn bao gồm: Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm. Thiết...

05/03/2013 - Designing & Printing
Thiết kế Catalogue: Công ty Đạt Tiến Phát

Thiết kế Catalogue: Công ty Đạt Tiến Phát

Hoạt động của BITS trong lĩnh vực Thiết Kế & In Ấn bao gồm: Thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm. Thiết...

05/03/2013 - Designing & Printing
Thiết kế bao bì Ngân Phát

Thiết kế bao bì Ngân Phát

Thiết kế bao bì: Khô Bò Gấc Ngân Phát Khách hàng: Ông  Trương Minh Tâm (Giám Đốc) Công ty: Cơ sở chế biến thực...

27/11/2012 - Designing & Printing
Thiết kế, in lịch để bàn

Thiết kế, in lịch để bàn

Năm cũ đã qua, năm mới lại tới cũng là thời điểm các cơ quan đơn bị chuẩn bị những món quà ý nghĩa dành tặng...

27/11/2012 - Designing & Printing
Thiết kế & in lịch năm 2013

Thiết kế & in lịch năm 2013

Dịch vụ thiết kế & in lịch năm 2013 Năm 2012 đã kết thúc cũng là thời điểm các cơ quan đơn bị chuẩn bị...

26/11/2012 - Designing & Printing
Báo Giá!