Kho mẫu dự án đã thiết kế

Thiết kế bao bì Ngân Phát

Thiết kế bao bì: Khô Bò Gấc Ngân Phát

  • Khách hàng: Ông  Trương Minh Tâm (Giám Đốc)
  • Công ty: Cơ sở chế biến thực phẩm Ngân Phát
  • Phân loại dự án: Thiết kế
  • Thời gian thực hiện: 1 ngày

Hình ảnh thiết kế:

Báo Giá!