Dịch vụ Email hosting

Giải pháp WebMail chuyên nghiệp dành cho Công ty / Doanh nghiệp

Như chúng ta đã biết các dịch vụ Email miễn phí như Google, Yahoo đang được rất nhiều người sử dụng vì tính năng tiện dụng, tuy nhiên khi dùng cho các Công ty / Doanh nghiệp thì không hiệu quả vì không có theo tên miền riêng của công ty. Việc này làm mất giá trị thương hiệu của công ty. - Trước kia Đại Gia Google có...

Dịch vụ Email Hosting chuyên nghiệp

Email hosting là một dịch vụ thư điện tử đặc biệt khác với các dịch vụ email miễn phí hỗ trợ email hay webmail miễn phí. Doanh nghiệp thường chạy các dịch vụ lưu trữ thư điện tử riêng (hay còn gọi là Email hosting) theo tên miền riêng của họ để tăng uy tín và chứng thực các thông điệp mà họ gửi đi. Để sử...
Báo Giá!