phát triển Fanpage Facebook

Quản trị Website & phát triển Fanpage Facebook cho PKBA

ĐỐI TÁC: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ BÁC ÁI THỰC HIỆN: CÔNG TY  TNHH TMDV BITS THỜI GIAN: 01/02 – 28/02/2013 Link Fanpage: http://www.facebook.com/Phong.Kham.Da.Khoa.BacAi Website: http://phongkhambacai.com 1. Mô tả công việc đã thực hiện: - Tạo Fanpage Facebook  từ thông tin tài khoản chính của Phòng Khám. + Mục đích: không bị giới hạn số...

Quản trị & phát triển Fanpage Facebook cho VITEK VTB

ĐỐI TÁC: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TÂN BÌNH (VITEK VTB) CÔNG TY THỰC HIỆN: CÔNG TY  TNHH TMDV BITS THỜI GIAN: 01/02 – 28/02/2013 Link Fanpage: http://www.facebook.com/vitek.vtb.jsc 1. Mô tả công việc đã thực hiện: - Chuyển đổi User Facebook sang Fanpage Facebook (vẫn giữ nguyên thông tin quản trị ban đầu): + Mục đích: không bị giới hạn...
Báo Giá!